Món Khai Vị

 

Bún Thịt Nướng
57,000VND Chọn món
54,000VND Chọn món
50,000VND Chọn món
45,000VND Chọn món
53,000VND Chọn món

 

Bánh Hỏi Thịt Nướng

 

Cơm Tấm

 

Bún Chả Hà Nội

 

Bún Nước Lèo
50,000VND Chọn món
45,000VND Chọn món
50,000VND Chọn món
59,000VND Chọn món

 

Giải Khát
18,000VND Chọn món
15,000VND Chọn món
18,000VND Chọn món
25,000VND Chọn món
20,000VND Chọn món
15,000VND Chọn món
25,000VND Chọn món

 

Sinh Tố
25,000VND Chọn món
23,000VND Chọn món
25,000VND Chọn món
23,000VND Chọn món
25,000VND Chọn món

 

Nước Ép
20,000VND Chọn món
20,000VND Chọn món
20,000VND Chọn món
20,000VND Chọn món
20,000VND Chọn món
20,000VND Chọn món
25,000VND Chọn món